Компарација

Математика без прибор е како автомобил без бензин.

Микс

Алгебра, Геометрија, Тригонометрија, Аритметика, Стереометрија, Планиметрија, ....

Меѓумолекуларни сили

Табла и креда, пример за ахтезија.

Saturday, March 31, 2018

Регионален натпревар 2018!

На ден 31.03.2018 година (Сабота) во ООУ „Блаже Конески“ Велес, се реализираше Регионален натпревар по математика, каде што учество земаа и учениците од ООУ „ЈХК-Џинот’ Велес.
Ученикот Игор Ѓорѓиев од VII одделение под менторство на наставникот Игор Михајловски освои ПРВА награда. Честито и со среќа на ДРЖАВЕН.